Joël Smeyers

Voorzitter

Steven Leemans

Ondervoorzitter

Marijke Binst

Secretaris

Philippe Smets

Penningmeester

Vincent Lejeune

Bestuurslid

Bart Lauwers

Bestuurslid