Joël Smeyers

Voorzitter

Steven Leemans

Ondervoorzitter

Marijke Binst

Secretaris

Philippe Smets

Penningmeester

Bart Lauwer

Bestuurslid