Enkel vergunninghouders kunnen deelnemen aan officiële wedstrijden.

De aanvraag voor een CV gebeurt vanaf januari nadat de zwemmer in CT4 is ingedeeld en in het kalenderjaar minstens 9 jaar is of wordt.
De kosten hiervoor bedragen € 30,00 en de CV wordt jaarlijks in januari hernieuwd.

Vóór de aanvraag van een CV (en daarna vóór de eerste wedstrijd in elk nieuw kalenderjaar) dient de zwemmer een sportmedische keuring te ondergaan.
Maak hiervoor tijdig een afspraak bij je huisarts of bij een erkende sport- en keuringsarts.

Neem dit formulier (download) mee naar je doktersafspraak en bezorg het ingevuld en ondertekend terug aan de sportsecretaris van de club.

Vanaf dat je in het bezit bent van een CV, kun je niet meer deelnemen aan de PACO zwemfeesten.
Uitzondering hierop zijn de 9- en 10-jarigen die in de loop van het PACO seizoen (september-augustus) overgaan van niet-vergunninghouder naar vergunninghouder.

De zwemtrainingen van de niet-vergunninghouders eindigen eind juni, waar de vergunninghouders nog tot aan de stage in juli een trainingsprogramma afwerken.

Na de zwemstage zijn er in juli nog enkele wedstrijden waarvoor de vergunninghouder kan uitgenodigd worden om deel te nemen.