Wanneer de zwemstage in het buitenland plaatsvindt, hebben we een volmacht nodig voor minderjarigen die niet vergezeld zijn van hun ouders.

Inwoners van Tienen kunnen het document hieronder downloaden, printen en invullen, maar een ambtenaar van de dienst bevolking moet het nog ondertekenen.

Wie niet in Tienen woont, kan de volmacht in de eigen gemeente afhalen en laten ondertekenen op de dienst bevolking.

Voor 2019 is het ook mogelijk om dit TZ-document te printen, verder in te vullen en door de ambtenaar van de dienst bevolking te laten ondertekenen.