Intern reglement

Leden in de leeftijdsgroep van 0 tot … jaar.
Leden jonger dan 8 jaar dienen altijd vergezeld te zijn van een toezichthoudende meerderjarige.

Recreanten kunnen op elk moment van het jaar het lidmaatschap aanvangen.

Je bent recreantlid vanaf het moment dat je het lidgeld hebt betaald. Na ontvangst van betaling van het lidgeld ontvang je een lidkaart, heb je je akkoord verklaard met het intern reglement en pas je het steeds toe.

Het bedrag van lidmaatschap wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur.

We maken verder onderscheid tussen 1. hernieuwingen van bestaande recreantlidmaatschappen + nieuwe recreantleden per 1 januari en 2. recreantzwemmers die gedurende het kalenderjaar lid worden.

 1. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Het lidgeld dient vóór 31 december betaald te worden.
 2. Het lidgeld dient na ontvangst van de bevestiging van de ledenadministratie betaald te worden. De hoogte van het lidgeld is afhankelijk van het moment van inschrijving tot het einde van het kalenderjaar. Het te betalen bedrag wordt vermeld in de bevestiging.

Het lidgeld dient te worden overgemaakt op de rekening van Tiense Zwemmers, met vermelding van naam + voornaam en “lidgeld recreant”.

Het lid dat de club verlaat tijdens het kalenderjaar kan geen aanspraak maken op (gehele of gedeeltelijke) terugbetaling van het lidgeld.

Het lidgeld omvat:

 • Lidkaart voor toegang tot het zwembad tijdens de zwemlessen
 • Verzekering via de club

Informeer bij je mutualiteit voor eventuele tussenkomst in het lidgeld.

Lidkaart

 1. De lidkaart wordt tegen de 3de zwemles van de zwemschool uitgereikt, op voorwaarde dat het lidgeld werd voldaan. Vraag naar de lidkaart bij het toegangspoortje.
 2. De lidkaart wordt zo snel mogelijk na ontvangst van betaling van het lidgeld aangemaakt en daarna uitsluitend op zaterdagen dat er lessen zijn in de zwemschool, uitgereikt. Vraag naar de lidkaart bij het toegangspoortje.

De lidkaart dient bij elke zwembeurt getoond te worden aan het toegangspoortje in de inkomhal van het zwembad op zaterdagen dat er lessen zijn in de zwemschool en aan de kassa op de andere recreantzwemmomenten.

Bij verlies dient dit aangegeven te worden bij de verantwoordelijke aan het toegangspoortje of aan de ledenadministratie. Er wordt een nieuwe lidkaart aangemaakt, waarvoor een vergoeding wordt gevraagd van € 0,50 (of € 1,00 indien ook de sleutelhanger). Dit kan contant betaald worden bij overhandiging van de nieuwe lidkaart.

Verlenging lidmaatschap

Er hoeft niet jaarlijks opnieuw te worden ingeschreven als lid. Een betalingsuitnodiging wordt per mail bezorgd.

Einde lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap gebeurt niet door niet-betaling van het lidgeld, maar door melding hiervan aan de ledenadministratie.

Dinsdag:         19u00-20u00  (alle recreanten, gratis toegang tot het zwembad op vertoon van de lidkaart van TZ aan de kassa)

Zaterdag:        11u30-12u30  (enkel ouders van kinderen die binnen deze tijd les krijgen in de zwemschool)

Zaterdag:        17u30-18u30 (alle recreanten, op zaterdagen dat er geen les is in de zwemschool)

Zaterdag:        18u30-20u00 (alle recreanten, behalve op zaterdagen dat er geen les is in de zwemschool)

Deze dagen en uren staan ook steeds vermeld in onze kalender.

Neem, voor de zekerheid, voor je gepland zwembadbezoek eerst even een kijkje op de website van Tienen om te zien of het zwembad niet om een of andere reden (beperkt of volledig) gesloten is.

 • De recreantzwemmers tonen spontaan hun lidkaart aan de verantwoordelijke aan het toegangspoortje (of aan de kassa op dinsdagen).
 • Kinderen die geen lid zijn van de zwemschool, mogen tijdens de uren van het recreantzwemmen niet mee gaan zwemmen met een recreantlid, tenzij ook zijzelf recreantlid zijn.
 • Recreantzwemmers, die niet voornemens zijn om baantjes te zwemmen in de daarvoor voor hen gereserveerde banen in het 25-meter bad, begeven zich niet in de daarvoor gereserveerde banen, maar verblijven uitsluitend in het peuterbad of op de glijbaan (indien geopend). Tijdens de avondlessen is er wel 1 baan in het 25-meter bad voorzien als “speel”baan en vanaf 19u30 een deel van het instructiebad.
 • Recreantleden gebruiken niet de groepskleedkamers, maar uitsluitend de individuele- of familie-kleedkamers en bergen kleding en schoenen op in een locker (€ 1 met teruggave).
 • De kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden. De kleedkamers zijn geen speel- of wachtruimten.
 • De kleedkamers worden na gebruik netjes achtergelaten.
 • Recreantleden met lange haren dienen deze bijeen te binden met een elastiek of een badmuts te dragen.
 • De richtlijnen van TZ-medewerkers en zwembadpersoneel, dienen correct opgevolgd te worden.

Tijdens de paasvakantie, grote vakantie en kerstvakantie kunnen recreantleden gaan zwemmen op dinsdag van 19u00 tot 20u00 en/of op zaterdag van 17u30 tot 18u30.

Op deze ogenblikken is het zwembad ook toegankelijk voor het publiek.

Als lid van Tiense Zwemmers krijg je op vertoon van je lidkaart gratis toegang tot het zwembad.

Familieleden/vrienden die geen lid zijn van de club kunnen dan tegen betaling mee gaan zwemmen.