Zwemschool van 2018 oud naar 2019 nieuw

De zwemtestjes van de kinderen zijn achter de rug.

Op zaterdag 22 december nog een laatste (speel)les en dan óp naar een welverdiende vakantie.

Ondertussen wordt er achter schermen al hard gewerkt om alles weer georganiseerd te krijgen voor de start in het nieuwe jaar.

  • De uitnodigingen voor de betalingen van de lidgelden werden verstuurd (het in de uitnodiging vermelde bedrag is het lidgeld voor het volledige jaar 2019).
  • De resultaten van de zwemtesten worden verwerkt en de groepsindelingen van de huidige leden worden vastgelegd.
    Hierna is duidelijk hoeveel plaatsen er in de verschillende groepjes vrijgekomen zijn voor nieuwe leden die nu op de wachtlijst staan.
  • De in aanmerking komende wachtlijstleden mogen ten laatste 4 januari een uitnodigingsmail verwachten voor de zwemtestjes.
    Deze zwemtesten vinden plaats op zaterdag 12 januari.
  • Na verwerking worden de groepsindelingen van alle leden vastgelegd, waarna iedereen individueel bericht ontvangt van in welk groepje je kind zal zwemmen.

De nieuwe lessenreeks gaat van start op zaterdag 19 januari.